Onsdag starta arbeidet med å utbedre Ellingsøytunnelen - og ergo også ordninga med kolonnekjøring der i tida mellom klokka 20 og midnatt.

Og: Etter den første kvelden har Sunnmørsposten fått flere henvendelser om biler som har måttet stå over til neste kolonne.

– Det samme har vi, noe jeg i hovedsak vil tilskrive nettopp at det var første kvelden. Det trengs nok en kort innkjøringsperiode før dette fungerer optimalt, og det håper jeg folk har forståelse for, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

– Var det mange som måtte vente lenger enn 20 minutter på å få kjøre gjennom onsdag kveld?

– Det var nok noen. For selv om det var godt med følgebiler var det også mye trafikk.

– Og i det videre er det bare å gjenta noe som også har vært sagt tidligere: At vi oppfordrer flest mulig til å bruke buss, slik at vi får redusert trafikken mest mulig. Når det gjelder bussene arbeides det for øvrig med å få gitt disse prioritet i kolonnene, sier prosjektlederen.

Ekstra hurtigbåtavgang

Og knytta til hurtigbåttilbudet mellom Godøya, Valderøya og Ålesund under anleggsperioden, har Birkeland ei nyhet å komme med.

– Dette starter opp i helgene alt fra 10. november. Men mens det til nå har hett at siste avgang fredag og lørdag har vært 01.35 fra Ålesund, har vi nå fått på plass en siste avgang: 03.00 fra Ålesund, sier han.

– Og når arbeidet starter i Valderøytunnelen 29. november og også denne nattestenges, kjører vi det hurtigbåttilbudet vi til da kun har hatt nattestid fredag og lørdag, heile uka. Det vil med andre ord gå hurtigbåt fra Ålesund samtlige av ukas sju dager 00.20, 01.35 og 03.00.