Lege fekk medhald i retten - Sykkylven kommune må stanse tilsettingsprosess

foto