Byggjer att ulukkesgropa

foto
Arbeidet med å dekkje att sitjegropene på Spjelkavik ungdomsskule er i gang. Her var det opphavleg meininga å ha ein samlingsstad, men gropa har vorte lite brukt. I staden vert det ei slags sitjegruppe på staden. Foto: Privat