Ser haldningsendring hos fiskarar: Vil fiske i reint hav

foto
Garnbuss og nokre famnar med line var det Tore Hauge fekk rydda opp frå sjøen ein dag tidlegare denne veka. Dei tek med det dei klarer, og elles brukar dei å merke og varsle Fiskeridirektoratet om store funn. Foto: Ingar Støyle Bringsvor