Enormt vindkraft-engasjement – over tusen høringssvar

foto