Arbeidsmarkedet i deler av Møre og Romsdal går fortsatt mot strømmen, sammenlignet med resten av landet. Mens det på landsbasis er en tydelig positiv trend, gir nedgangsperioden som følge av oljeprisfallet fortsatt trøbbel - særlig på Søre Sunnmøre.

– Vi ser fortsatt en opphopning av ledige i Ulstein, Hareid og Herøy-området. Men samtidig er for eksempel ledigheten i Ålesund nede på 2,2 prosent, påpeker fylkesdirektør Stein Veland i NAV.

(saka fortsetter under)

Ulstein på landstoppen i arbeidsløyse: Knut gjekk frå olje til fisk

Økning i permitteringsvarsler

Antallet permitteringsvarsler og konkurser viser at utfordringene langt fra er over. Så langt i oktober har bedriftene rapportert inn permitteringsvarsler for 413 arbeidstakere.

I løpet av de to siste årene er det kun i september og desember i fjor at det er registrert et høyere tall.

– Om vi sammenligner utviklingen så langt i år, med fjoråret er det likevel mye som tyder på at det går bedre i hele fylket. Men noen har fortsatt usikkerhet foran seg, og har kanskje ikke fått kontraktene de har sett for seg, sier Veland.

Han er spent på utviklingen, men påpeker samtidig at NAV ikke har fått et eneste varsel om oppsigelser som gjelder flere enn ti personer.

I tredje kvartal ble det åpnet 33 konkurser i fylket. Det er på samme høge nivå som det har vært i årene etter 2013. I landet som helhet er det registrert færre konkurser så langt i år.

Les også: Sjekk konkurser og nye bedrifter siste kvartal

Store prosjekt vil dra opp

På landsbasis venter NAV en nedgang i ledigheten på rundt ti prosent de neste to årene. Ifølge en prognose offentliggjort torsdag, anslår NAV at det vil være 68.000 helt ledige i 2019, mot 75.000 i dag.

foto
Stein Veland er direktør for Nav i Møre og Romsdal. Arkivbilde Foto: Terje Engås

– Jeg tror helt klart at Møre og Romsdal vil følge samme utvikling og mange virksomheter trenger flere folk. Vi står blant annet foran noen større prosjekter som vil kreve mye arbeidskraft i tida framover. Det gjelder bygging av de nye hurtigruteskipene i Ulsteinvik, Nordøyvegen – hvor de har spaden i jorda – og sjukehusutbyggingen på Hjelset, forteller Veland.

I NAV-prognosen som kom torsdag, legges det vekt på at oljeinvesteringene nå har gått opp to kvartaler på rad for første gang siden 2013. Om spådommen om ny vekst i 2019 slår til, vil det være positivt for arbeidsmarkedet på Nordvestlandet.

Bedring for ingeniørene

Lavere ledighet blant ingeniører og IKT-folk på landsbasis viser tydelig at nedgangstidene stort sett er over. Nå viser tallene en nedgang på 20 prosent i løpet av det siste året.

– Har du utdannelse og god kompetanse, så er du sjelden lenge utenfor arbeidsmarkedet, understreker han.

Selv om ledigheten blant folk med høyere utdanning også har økt i årene hvor det har vært trøbbel i oljebransjen, er det fortsatt slik at folk med videregående eller universitetsutdanning, har langt lave ledighet enn de som kun har grunnskole.