Dette svarer han etter at innkjøpssjef Jonny Indrevåg i Ålesund kommune kommer med krass kritkkk av kontrollutvalget.

Oppdatering: Etter at denne saka blei publisert har innkjøpssjef Jonny Indrevåg sendt ut en uttalelse der han beklager.

– Svært uryddig prosess

I juni vedtok kontrollutvalget i Ålesund kommune at de mener kommunen brøt lova da de ga oppdrag til Momentium Event uten konkurranse.

Innkjøpssjef Jonny Indrevåg og rådmann Astrid Eidsvik, som begge var på møtet og talte kommunens sak, var tydelig oppgitt over vedtaket som kontrollutvalget gjorde rett før sommerferien.

foto
Ikke hørt Rådmann Astrid Eidsvik og innkjøpssjef Jonny Indrevåg ble ikke hørt da kontrollutvalget behandlet saka rett før ferien. Foto: Marius Simensen

Nå kommer innkjøpssjef Indrevåg med sterk kritikk av kontrollutvalgets saksbehandling.  Innkjøpssjefen sier at han oppfattet det hele som en "svært uryddig prosess".

Han stiller også spørsmål ved om det er rett at kontrollutvalget går inn i slike enkeltsaker. Han mener i stedet at slike saker hører hjemme hos KOFA (klageorgan for offentlige anskaffelser), som har spesialkompetanse på dette.

– Korrekt å behandle

Sekretariatsleder Harald Rogne i kontrollutvalget svarer følgende i en e-post til Smp.no:

– Kontrollutvalget kan ta opp hvilken som helst sak som har med tilsyn og kontroll å gjøre. Dette gjelder like mye enkeltsaker som systemgjennomganger. Utvalget har svært god kompetanse i slike saker, skriver Rogne.

Torgrim Bjørkedal Finnes, leder for Kontrollutvalget, skriver at utvalget mottok klage angående The North West, samt at politikere reagerte på kommunens håndtering.

– Dermed er det korrekt å ta saken til behandling, skriver Finnes som svar på spørsmål i en e-post.

– Indrevåg kaller saksbehandlingen "en svært uryddig prosess". Har du en kommentar?

– Kritikk av saksebehandlingen får stå for innkjøpsavdelingens holdning, sier Finnes.

Stiller spørsmål ved advokat

Indrevåg er også kritisk til at kontrollutvalget benytter seg av én jurist i "absolutt alle typer fag".

– Stemmer det at Kontrollutvalget bruker advokat Kjetil Kvammen i alle type saker, og hvorfor dette? Har du en kommentar til Indrevågs utsagn om Kvammens kompetanse, og ellers?

– Advokat Kvammen er tilknyttet Sunnmøre Kontrollutvalgssekretæriat og hans spesialkompetanse benyttes i saker hvor juridisk bistand er påkrevd. Jeg har overhode ingen kommentar til Indrevågs ytterlige utsagn, skriver Finnes.

Sunnmørsposten har også vært i kontakt med advokat Kjetil Kvammen, som viser til sekretariatet for kommentar.