– Vi har ikke hatt kontroll med overtidsbruken i de videregående skolene. Til nå har dette blitt overlatt til den enkelte skolen. Vi har nå bedt utdanningsavdelingen endre rutinene, sier leder av Kontrollutvalget i fylket, Hareid-ordfører Anders Riise.

foto
Skjerping Leder i Kontrollutvalget i fylkeskommunen Anders Riise (H) krever at utdanningsavdelingen i fylkeskommunen nå skaffer seg kontroll med overtidsbruken på de videregående skolen.

Det var fylkeskommunens egen internrevisjon som først slo alarm. Tidligere denne uka hadde kontrollutvalget i fylkeskommunen saka opp til behandling.

– Fylkestinget har vedtatt en ambisjon om å redusere frafallet i den videregående skolen. Skal vi lykkes med det må pengene brukes riktig. Da må vi blant annet få kontroll med overtidsbruken rundt på skolene, påpeker Riise.

Ny simulator gir studenter verdifull erfaring: – Som på et ekte skip

Skjerpe seg

Det er store forskjeller skolene imellom. Haram videregående skole og Herøy videregående skole har omtrent samme lønnsbudsjett. Mens Herøy brukte 638.000 kroner på overtid, brukte Haram nesten 1,9 millioner kroner.

– En del skoler må skjerpe seg. Det er det ikke tvil om. Men fra oss på politisk hold går beskjeden til utdanningsavdelingen på fylket om at de må sørge for å få på plass system som gjør at de skaffer seg en overordnet styring med dette, sier Riise.

Fylkesutdanningssjef Erik Brekken erkjenner problemet med overtidsbruken, men viser til at den har gått ned de siste årene.

– Vi har hatt et system der den enkelte skole hadde ansvaret for sitt budsjett inkludert overtidsbruken. Nå ønsker vi å følge dette tettere opp, påpeker Brekken.

Han sier de nå jobber med å forbedre systemene.

– Men arbeidstiden på skolene er i utgangspunktet veldig oversiktlig. Hvordan er det da mulig å pådra seg så mye overtid?

– Det går blant annet på kompetansen på den enkelte skolen. Får en fravær på for eksempel en lektor i matematikk, så går det ikke rundt folk med den typen kompetanse og venter på jobb. Da må vi ty til overtid. Det samme ser vi på skoler der vi har spesialiserte linjer som krever en spesiell lærerkompetanse, sier Brekken.

Har gått ned

Det samla lønnsbudsjettet for fastlønn til lærerne i de videregående skolene i fylket var i fjor på 768 millioner kroner. På toppen av dette gikk det med 33 millioner kroner til overtid. Overtidsbruken i 2015 var på 35 millioner mens den i 2014 var på 36,6 millioner kroner.

– Fylkeskommunen har ikke et system på overordnet nivå for ressursstyring av lærere, slår de fast.