Møtet fant sted på Ålesund brannstasjon. Sammen med etatene fikk forsvarsminister, Ine Marie Eriksen Søreide (H), informasjon rundt beredskapssamarbeidet i Møre og Romsdal.

– Vi ville samle beredskapsetater som på ulike måter drifter beredskap lokalt. Dette fordi det er viktig å se hvordan samarbeidet fungerer i praksis, forklarer Søreide

Fungerer bra

Statusen som teinet seg opp fra etatene var at samarbeidet mellom de lokale etatene fungerer bra.

– Det fungerer veldig godt til det daglige. Folk kjenner til hverandres kvaliteter, styrker og begrensninger, konkluderer forsvarsministeren.

Tar det med videre

Søreide vil også ta med seg noe av det hun fikk lære videre til justisministeren, da ansvarsfeltet rundt beredskapen til sjuende og sist faller på han.

– Spesielt interessant var det å se hvordan brannvesenet sine oppgaver i dag handler mye om redningsarbeid kontra brannarbeid, sier Søreide.

Heimevernet – uvurderlig

En ting som flere av etatene ønsket å påpeke var hvor viktig heimevernet sin innsats har vert i lokale aksjoner. Flere uttrykket bekymring om hvorvidt HV-11 vil bestå eller ikke.

– Det handler om avstand. HV-11 gir oss en lokal forankring av forsvaret og nærhet til områdestrukturen her, forklarer heimevernets områdesjef i Ålesund, Karl Anton Lorgen.

– For oss har det vert viktig å styrke HV, og det gjør vi med den store budsjettøkningen som kommer på 191 millioner i år. Det gjør at vi kan gjøre mye vedlikehold. Vi investerer også i nye våpen, feltvogner, og i mer øving og trenging, forklarer Søreide

Selv er hun klar på at ressursen heimevernet representerer er nokså uvurderlig.

– Spørsmålet om HV-11, blir en del av Landmaktutredninga. Vi kommer ikke til å ta stilling til dette før utredninga er ferdig, avslutter forsvarsministeren.

Landmaktutredninga er en utredning av hvordan Norges landmakt skal se ut fremover. Det vil si hvordan Hæren og Heimevernet bør utvikles for å forbli relevante. Den skal være klar i forkant av statsbudsjettet for 2018, som kommer høsten 2017.