Bompengeandelen kan bli 8 milliarder

foto
Dette er fagetatenes beregning av bompengepotensialet mellom Ålesund og Molde. NB: Beregningen er gjort på bakgrunn av om hele strekningen blir bygget samtidig. KILDE: Utviklingsstrategi for ferjefri og utbetra E39