Fryktar kaos når ferja blir gratis – set inn strakstiltak