– At det største selskapet i Norge ønsker å jobbe med oss er noko som gir oss stor «cred»