1211 personer deltok i spørreundersøkelsen, som ble gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Fjordkraft.

47 prosent svarer at de er positive til kjernekraft. Sju av ti menn (69 prosent) er positive, mens kun to av ti kvinner (24 prosent) svarer det samme.

Mens 27 prosent av befolkningen svarer at de er imot kjernekraft, har 26 prosent ikke noen formening.

Størst oppslutning er det om vannkraft, hvor 77 prosent av befolkningen er for utbygging av mer vannkraft. Kun 6 prosent er imot. Solkraftverk får også bred støtte, med 70 prosent som er for.

Lavest oppslutning får mer utbygging av vindkraft på land, hvor kun 38 prosent av befolkningen er for.