Kanne med saltsyre veltet på fiskebåt – har gjort avhør