Fylket: Ber om «mer helhetlig og forsvarlig» planlegging av E39 Brusdalen

foto