– Vi må ha troa på at vi klarer å snu dette, for det klarer vi!