Frustrert kommunedirektør

foto
- Dess flere som kan bestille utredning av saker, dess vanskeligere blir det for oss å håndtere en ganske stor porterfølge på bestillinger, sier Astrid Eidsvik. Her i samtale med Tore Johan Øvstebø. Foto: Sofie Svanes Flem