Overleverte 5.200 underskrifter til helseføretaket