Buss utfor vegen – passa­sjerane blir evakuert ut eit vindauge

foto