Dagen før fristen går ut, var det tirsdag kun 14 av totalt 28.000 stemmeberettigede lokalt som hadde avgitt stemme på papir ved kirkens servicekontor på Moa.

Siden 10. august har det der vært mulig å forhåndsstemme «på gamlemåten» for menighetene Ålesund/Volsdalen, Borgund og Spjelkavik.

Kirkekontoret i Ålesund har ansvar for 12 menigheter i kommunen, hvorav fem har hatt egne lokaler for forhåndsstemming. Disse er Ørskog, Skodje, Brattvåg og Sandøy – i tillegg til menighetene i byen.

Det var tirsdag ikke kjent hvor mange som hadde forhåndsstemt på papir i de fire øvrige valglokalene i området til Ålesund kirkelige fellesråd.

Kontoret i Daaeskogen næringsbygg på Moa har også tatt imot forhåndsstemmer fra menigheter uten egne forhåndsstemme-opplegg, men inntil tirsdag var dette tallet null.

Positive til digitalt valg

– Det er svært få som har benyttet seg av tilbudet om fysisk forhåndsstemming. Vi vet ikke hvor mange i vårt område som har forhåndsstemt digitalt, sier avdelingsleder Hans Roas Aas og rådgiver Kristin Smehus, de to ansvarlige funksjonærene for kirkevalget i Ålesund.

Ifølge Smehus er de 14 som har forhåndsstemt i gamle Ålesund i aldersgruppene «middelaldrende» og «eldre».

Ved kirkevalget kan også 15-åringer stemme.

De kirkeansatte er positive til digitalt valg, noe som gjør avviklingen av valget mye enklere.

– De fleste vi snakker med synes det er veldig greit at det nå er mulig å stemme digitalt. Det er veldig enkelt.

Det krever mye ressurser, både av folk, tid, penger, lokaliteter og annet for å gjennomføre et kirkevalg, forhåndsstemming inkludert, forteller de.

– Jeg mener at hele valget kunne ha vært gjennomført digitalt, også på selve valgdagen, sier Hans Roar Aas.

De opplever lite digital skepsis ute blant folk – og frykt for at valget da på ulike måter kan bli manipulert.

Onsdag er frist for forhåndsstemmer

I Ålesund kan man forhåndsstemme i kirkevalget fysisk til den 6. september klokka 14.

Noen steder i landet er det mulig å forhåndsstemme fram til den 8. september.

Den nasjonale fristen for digital forhåndsstemming er 6. august klokka 15.

Selve valgdagen er 11. september, samtidig med kommunevalget.

Enkelte plasser kan man også stemme søndag 10. september, men ikke i Ålesund.

Valgfunksjonærene oppfordrer alle kirkens medlemmer til å bruke stemmeretten sin, selv om de kanskje ikke bruker kirka så mye.

– Vi er ei demokratisk folkekirke med 70 prosent av innbyggerne som medlemmer. Det er viktig at alle medlemmer får anledning til å delta ved valget, sier Aas.

– Selv om det er et plunder å være et demokratisk kirkeorgan, så er det verdt det, mener han.