Kommunen krever riving – og gir ordførerkandidaten tvangsmulkt