61 flypassasjerer fra Sør-Afrika testet positivt

foto