Helseminister Bent Høie hadde ikkje med seg ein milliard kroner til Ålesund sjukehus

foto
Frå venstre: Stig Arild Slørdahl, adm.dir. i Helse Midt-Norge; helseminister Bent Høie; Marit Vatsaas Vinje, seksjonsleiar på intensiv; anestesilege Finn H. Andersen og adm.dir. Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal, på kirurgisk intensivavdeling fredag. Foto: Staale Wattø