Brannvesenet forsøker å avkjøle eksplosjonsfarlige beholdere