Tunnel kan lette trafikktrykket, men hus står i fare for å bli revet

foto
Slik blir kryssløsninga på Gåseid. Illustrasjon: Nordplan AS Foto: Nordplan