Stor lønnsforskjell blant samskipnader

foto
Samskipnadene er i stor grad finansiert av semesteravgiftene, altså av studentene selv. Foto: Tarjei Engeset Ofstad