– Bom i Hovdebygda er døden for Ørsta

foto
Oddmund Hovden fryktar konsekvensane av bomstasjhon i Hovdebygda. Foto: RUNE SÆBØNES, Møre-Nytt