Troen på kommunesammenslåing nesten halvert

foto
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Staale Wattø