Nye kontrakter for kryssing av Sulafjorden og Vartdalsfjorden

foto
De siste årene har vi gjennomført et betydelig arbeid med innsamling av måledata i fjordsystemene på de tre fjordene, blant annet gjennom bruk av egne bøyer. Foto: Jørn Arve Hasselø