Var lasta med biler som trolig skulle til Ålesund – havna i grøfta