– Spesialenheten har i dag informert partene om at påtalemyndigheten anker Buskerud tingretts dom 7. juli 2023. Etter ordre fra riksadvokaten vil det bli inngitt en fullstendig anke. Det er i tråd med innstillingen Spesialenheten sendte riksadvokaten tidligere denne uka, skriver sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten.

Det var 30. oktober i fjor at hendelsen fant sted. Etter en konflikt ved et utested, hvorfra hovedfornærmede Kevin Simensen ble kastet ut, havnet han i et basketak med politimannen.

Politimannen, som er i 30-årene, har stått tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han slo Simensen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong. Han ble i tingretten frifunnet på alle punkter.

– Skuffet

Forsvarerne til politimannen sier at de var forberedt på at saken ville bli anket.

– Selv om vår klient har vært forberedt på at det kan komme en anke i saken, er han naturligvis skuffet over at dommen ankes og at han må forberede seg på en ny rettsrunde og den medieoppmerksomheten som følger med det, sier advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma i en uttalelse sendt til NTB.

De sier at operative polititjenestemenn har et handlingsrom i farlige eller potensielt farlige situasjoner, der det ofte må tas raske beslutninger.

– Dersom dette handlingsrommet blir for lite, vil man risikere et handlingslammet politi som vil vurdere egen risiko for straffansvar fremfor å forhindre eller forebygge skade på seg selv eller andre.

Politiets Fellesforbund: – Ikke uventet

Nestleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund er ikke overrasket over anken.

– Vi tar dette til etterretning. Det var vel heller ikke uventet sett medieoppmerksomheten og forhåndsbildet som var definert før saken kom i retten, sier han til NTB.

Han sier videre at det er viktig for forbundet å ta vare på sine medlemmer og det er noe de skal gjøre framover. Samtidig sier han at bildet som ble tegnet i forkant av rettssaken, var unyansert og uriktig.

– Vi har stor tillit til rettssystemet og at de tar den riktige beslutningen i sånne saker. Det er viktig for oss, sier Hjortland.

- Lettet

Heller ikke Simensens bistandsadvokat Morten Kjensli er overrasket over anken.

- Det kom ikke som noe stor overraskelse, både på grunn av dommen og de premissene den gir, samt oppmerksomheten saken har fått i media i etterkant av dommen, sier Kjensli til NTB.

- Hvordan reagerte din klient?

- Min klient er lettet og glad for at saken vil bli prøvet på ny. Han forholder seg til dette og er også forberedt på et nytt trykk fra media.