– Dette har vi foreslått i Stortinget allerede. Men til nå har vi møtt motstand hos regjeringspartiene. Derfor er det gledelig at de nå går inn for å utrede dette, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til NTB.

På Dagsrevyen mandag ba Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad regjeringen om å utrede en toprismodell, der utenlandskablene utgjør et eget prisområde.

Bør vurdere

Arnstad mener regjeringen nå bør vurdere om dette er praktisk og juridisk mulig å gjennomføre.

– Spørsmålet er om det er mulig å ha en ulik prising på innenlands forbruk og eksport av kraft til utlandet. Det kan for eksempel skje ved at vi etablerer et eget prisområde rundt utenlandskablene, sier hun til NRK.

Også Frp har tidligere foreslått dette.

Høyre er på sin side positiv til at regjeringen utreder alle mulige tiltak som kan bidra til å avhjelpe situasjonen, sier energipolitisk talsperson Nikolai Astrup.

- Når det er sagt: Et toprissystem høres tilforlatelig ut, men i praksis er det antakelig vanskelig å etablere et slikt system uten at det har utilsiktede konsekvenser for prisene her hjemme og forsyningssikkerheten, sier Astrup til NTB.

– Ikke umulig

Jussprofessor og EØS-ekspert Finn Arnesen mener det vil være mulig å opprette en egen prissone for utenlandskabler uten å bryte med EØS-reglene.

– Klarer man først å bestemme seg for modellen, er jeg rimelig sikker på at det er mulig å få til noe som er innenfor EØS-retten, sa Arnesen til Nationen i forrige uke.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik (Ap) skyter på sin side ned utspillet fra Arnstad. Han mener at det ikke er mulig med et toprissystem.

– For å få det til må vi begrense kraftflyten til utlandet, og det vil være et brudd på EØS-avtalen, sier Vik til NRK.