Johansen: Helsemyndighetene bør vurdere åpningen av flyruter