Det er kommuneoverlege Daniel Berntsson som har fattet hastevedtaket som pålegger Aksla Parkering å sørge for at de nærmeste beboerne midlertidig gis et annet bosted.

– Bakgrunnen er flere klager på støy fra anleggsarbeidet i Rådstugata. Både utleier og flere beboere har sendt klager til oss. I tillegg har flere sendt klager på e-mail og telefon, sier Berntsson til Sunnmørsposten.

Følg smp.no på Facebook

Følger ikke grenseverdiene

– Aksla parkering må følge retningslinjer og grenseverdier for støy, men grenseverdiene etterleves ikke. Derfor må det iverksettes avbøtende tiltak. Det gjelder for de som ikke kan bo hjemme, eller som arbeider hjemme, og som må bo et anna sted, sier kommuneoverlegen.

– Men de har ikke gjort noen ting, og ikke etterlevd de krav de er pålagt å følge. De har selv sagt at de ikke klarer å etterleve grensen for støy, sier han.

– Klar til å flytte

Wenche Ekornåsvåg er blant beboere som lenge har vært sterkt plaget av sprengningsarbeidet.

Bare den ene bygningen, Parkgata 12, har 19 leiligheter hvor det bor flere personer i hver boenhet.

Ordknapp Tonning

Arve Tonning er prosjektkoordinator for Aksla Parkering.

– Hva gjør dere nå?

– Vi har fått brevet fra kommuneoverlegen og vi vurderer hva vi gjør videre, sier Tonning.

– Vi skal ikke ha noe møte i dag.

– Når får beboerne vite hva som vil skje?

– Vi må svare på brevet, sier Tonning. Han viser videre til at han vil forholde seg til huseier, ikke til alle beboerne.

– Vil dere påklage vedtaket til kommuneoverlegen?

– Vi vil vurdere hva vi skal gjøre, og svarfristen er 25.april, påpeker han.

Oppdatert: Tirsdag ettermiddag tar Arve Tonning kontakt med smp.no og forteller at de har hatt et hastemøte om saken. – Vi tilbyr beboerne å flytte på hotell, forteller Tonning.