– Kommuneoverlegen har vurdert at nye fremlagte måleresultater på støynivå fra anleggsarbeidet per i dag er på et nivå som ikke gir grunnlag for fortsatt pålegg om avbøtende tiltak i form av alternativt opphold, konstaterer kommunalsjef Ronny Frekhaug.

Situasjonen er vesentlig endret fra tidspunktet for hastevedtaket, bemerker han.

Frekhaug kan ikke bekrefte eller avkrefte om støyen er under støykravene: – Men den er innenfor en akseptabel grense, sier Frekhaug.

Derimot er ikke støvmålinger og analyser av disse ferdigstilt. Et nytt vedtak blir derfor ikke fattet før alle forhold er vurdert.

Følg smp.no på Facebook

Slipper trolig bøter

– Det har gått en tid fra Aksla parkering fikk pålegg på grunn av støyoverskridelser fram til at støyen nå vurderes som akseptabel. Ikke alle støyrammede har fått alternativt bosted i mellomtiden. Er spørsmålet om dagmulkt ute av verden?

– Det tror jeg, men vi må ta en endelig avklaring rundt dette når vi har fått alle målinger analysert, også de som gjelder støv, sier Frekhaug.

Arve Tonning i Aksla Parkering er glad kommuneoverlegen finner støynivået akseptabelt:

– Dette bekrefter det vi har sagt og dokumentert gjennom støyrapporten, sier Tonning.

– Slipper dere dagmulkter?

– Vi har ikke fått pålegg om bot i det hele tatt. Hvis vi ikke fulgte pålegget om å skaffe alternativ bosted, så kunne vi få bøter. Og vi har ikke nekta noen å bo på hotell, vi, sier Tonning.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

Beboer: – Ikke blitt bedre

Han viser til at selv om kravet om alternativ bosted er frafalt, har de likevel tilbudt en nabo som jobber nattevakt hotellovernatting.

– Dette gjør vi av menneskelige hensyn, sier han.

Wenche Ekornåsvåg er blant de naboene som har vært sterkt plaget av anleggsarbeidet.

– Nei. Det er ikke blitt bedre. Støyen er kanskje ikke like høy, men her er kommet maskiner som står og durer om natta, og rystelsene i leiligheten under sprengning er større enn i begynnelsen. Vi kommer til å gå videre med dette via advokaten vår, sier hun.

Mer om saken: Kan få 15.000 kroner i dagbøterHer smeller det også WencheBli med inn til stridens kjerne

foto
<strong>Hensyn:</strong> Arve Tonning i Aksla Parkering sier de tar menneskelige hensyn. Foto: Staale Wattø