Av en kjennelse i tingretten går det fram at det blant annet ble funnet 17 kilo hasj i siktedes fritidsbolig under en ransakelse. Politiet fant også 400 potter beregnet på planteproduksjon, og mistenker at den siktede har drevet omfattende produksjon av narkotiske planter.

– Mannen har erkjent at han har dyrket narkotiske planter, men bare til eget bruk. Og han mener kvantumet som siktelsen omfatter er for høyt, sier hans advokat Torgeir Langva.

Erkjenner en del

Ifølge kjennelsen i tingretten har mannen erkjent å ha hatt befatning med ca. seks kilo hasj.

Ingen ved politiet i Ålesund kunne torsdag gi nærmere kommentarer til etterforskningen, men av kjennelsen i forbindelse med forlenget varetektsfengsling går det fram at politiet har gått gjennom siktedes bankkonto og telefoner. Her skal det ha blitt avdekket en lang rekke navn på personer som politiet sjekker ut, for å avklare om de tilhører et mottaker eller distribusjonsledd.

Fengslet

– Omfanget tyder klart på videresalg av stoff, mener tingretten, som åpner for fire uker varetekt, i tillegg de fire ukene som alt er sonet.

Advokat Torgeir Langva opplyser at kjennelsen om forlenget varetekstefengling er anket.