Statsråd Bent Høie er ikke overrasket over at Holte valgte å trekke seg.

- Hva er din versjon av det som skjedde da du tok kontakt med Holte?

- Da jeg tok kontakt med Holte, var det på bakgrunn av et alvorlig varslerbrev som stilte spørsmål ved styrets håndtering av lederspørsmålet. Under samtalene ble det klart at vi var grunnleggende uenig i alvoret i situasjonen, og hva som var nødvendig for å komme videre, sier statsråden til smp.no.

Leiar: Rollene bør klargjerast

Hadde varslet før

I varslerbrevet skal tillitsvalgte ha uttrykt tvil om hvorvidt styreledelsen ville ta tak i de samarbeidsvanskene de hadde med direktøren, fordi de hadde varslet flere ganger før.

- Ble hun presset til å avskjedige Trond Michael Andersen?

- Kunne du gjort noe annerledes i måten du henvendte deg til Holte?

- Jeg kommer ikke til å gå inn i innholdet i disse samtalene, annet enn at det var en uenighet om hvordan situasjonen burde håndteres. Styrets håndering av lederproblemer er ikke en bagatell, derfor var det min jobb å ta fatt i saken.

Helseminister Høie: Bekymringsmeldinger var årsakTillitsvalgte: Kritiske til helsedirektøren

"Det er ingen vanlig situasjon"

- Har du grepet inn overfor styrene i helseforetakene på denne måten tidligere?

- Det er første gang så lenge jeg har vært helseminister at vi har fått et slikt varslerbrev, sier Høie.

- Styve sier til NRK at departementet har prøvd å gi en annen versjon enn det som er hennes opplevelse. Hvilken versjon er uriktig?

- Det bekrefter bare det som var inntrykket mitt etter at vi hadde snakket sammen. Vi hadde en uenighet. Jeg har i dag et avklart forhold til Marte Styve Holte, og mener hun har gjort en god jobb som styreleder i Helse Midt-Norge.

- Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse sier til NRK at det er «spesielt» at en statsråd engasjerer seg på denne måten, hva sier du til det?

- Det er da heller ingen vanlig situasjon, og jeg ville ikke gjort jobben som leder om jeg ikke grep inn og styrte den, sier Høie.