– Halvparten får store bompengeutgifter - resten slipper unna

foto
Hans Kjetil Knutsen i Ålesundlista er kritisk til forslaget om bompengestasjon øst for Ysteneset. – Det er forskjellsbehandling.