– Om jeg var prest, så vet jeg ikke om jeg hadde hatt mage til å gjennomføre en slik vigsel

foto
– Innad i ei brei folkekirke må vi tåle hverandre og kunne samarbeide. Og vi må ha plass til både konservative og liberale prester, sier soknerådsleder Ketil Hjelset. Han ber folk fortsette med å bruke kirka som vanlig, selv om teologiske stridsspørsmål som også Den norske kirke nasjonalt sliter med – nå har tilspisset seg i Spjelkavik. Foto: Staale Wattø