Patentstyret forkastar innsigelse mot Herøy-selskap

foto
Marad Norway AS (illustrasjon til venstre) og Hauge Aqua AS (illustrasjon til høyre) er begge forsøk på innovative, meir berekraftige oppdrettsanlegg. Fleire selskap prøver på det same, deriblant Cermaq. Foto: illustrasjon