I dag er det ingen moskeer i Norge som praktiserer offentlige bønnerop. Men i Frp er en redd det kan skje. Spørsmålet om en skal åpne for bønnerop eller ikke ble en av de mest debatterte sakene på Frp-landsmøtet. Avstemningen viser at partiet er delt.

Det er også partiets to toppkandidater fra Møre og Romsdal. Dale sier ja, Listhaug sier nei.

– Jeg er liberalist i min grunnholdning. Jeg er for trosfrihet og jeg er for ytringsfrihet, derfor stemte jeg mot resolusjonen som ville forby bønnerop, sier Dale.

– Jeg stemte for resolusjonen om å forby bønnerop. Grunnen til det er som det ble sagt fra en rekke av talerne under debatten. Min frihet stopper der andres frihet begynner. Da mener jeg det blir feil å tillate moskeene å forstyrre andre med sine bønnerop, sier Listhaug.

Flest bak Listhaug

Saka illustrerer hvor de to toppkandidatene fra fylket står i denne typen saker. Begge blir jevnlig nevnt som to mulige lederskikkelser i partiet den dagen Siv Jensen velger å gå av som partileder. Stemmene ble ikke talt da det ble votert over bønnerop, men grovt anslått så det ut som at rundt en tredel av landsmøtet var på samme siden som Dale, mens den resterende to-tredelen ville ha forbud.

– Jeg har min barnetro i behold, men jeg mener vi i Frp ikke skal drive å lage en masse påbud og forbud, sier Dale.

Avstand fra Reite

Han har også fått med seg at Volda-pastor Hans Reite i helga arrangerte Jesus-marsj gjennom Volda og Ørsta. Dale har tidligere tatt et kraftig oppgjør med pastorens holdning til blant annet homofile.

– Jeg respekterer fullt ut hans rett til å ytre sine meninger. Men jeg er av den oppfatning at det er opp til Herren å dømme når den dagen kommer, og ikke hans disipler på jorda, sier Dale lakonisk.

Sylvi Listhaug har selv kommet i fokus både for å ha deltatt på det kristenkonservative møtet Oslo symposium og for jevnlig å bære korset godt synlig.

Men Reite får ikke støtte fra Listhaug.

– Det er lov å være mot norsk ekteskapslov, men den typen holdninger pastoren i Volda viser med denne marsjen vil jeg ta tydelig avstand fra, sier hun.