Dette er ei av årsakene til prishoppet på straum

foto