Aurstad-søksmål til Høgsterett

foto
K A AURSTAD gjekk konkurs i desember 2018. Foto: SVEIN AAM/Møre-Nytt