Av: Sofie Svanes Flem

Frigir navnet på den omkomne