Nordøyane er landfaste

foto
Siste støyp på Laukebrua (nærast) skjer torsdag 26. august.. I bakgrunnen ser vi Lepsøybrua. Foto: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE