Bønder fryktar ny blodig beitesesong

foto
Saueeigar Tone Grønningsæter fann nyleg dette lammet. Statens naturoppsyn har stadfesta at det er drepe av jerv. Foto: Privat