Mannen er dømt til fengsel i et og et halvt år for å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang mot pasientens vilje, skriver NRK.

Overgrepene han er dømt for skjedde på en og samme nattevakt sommeren 2023.

Tiltalte nektet seg skyldig da saken mot ham ble behandlet i Møre og Romsdal tingrett og benektet at det hadde vært fysisk kontakt mellom ham og pasienten.

I dommen står det blant annet: «Retten utelukker helt at det var tale om et begynnende kjærlighetsforhold eller lignende. Ved sin atferd utnyttet han utilbørlig et overmaktsforhold. Retten har ved sin bevisvurdering bygget på fornærmedes forklaring i retten. Fornærmedes forklaring er troverdig. Hun har i retten forklart seg detaljert, men også nøkternt om hendelsesforløpet.»

Dommerne mener at kvinnens forklaring i retten underbygges av øvrige bevis i saken, blant annet DNA-undersøkelser av hennes undertøy.

Retten legger vekt på at kvinnen «i høy grad» var sårbar på grunn av sykdomssituasjonen, utelukker at det var snakk om et begynnende kjærlighetsforhold eller lignende og slår fast at tiltalte ved sin atferd utilbørlig utnyttet et overmaktsforhold.

Dommerne har også lagt vekt på at handlingene ble begått på kvelds- og nattetid, da det var kun en annen ansatt til stede på avdelingen. «At det ble begått på et slikt tidspunkt forsterket fornærmedes utrygghet og maktesløshet i situasjonen», heter det i dommen.