Stortingspolitiker tjener privat på at Møreaksen bygges

foto
Helge Orten (H) påpeker at han engasjerte seg i hvor E39 over Romsdalsfjorden skal gå i framtida, lenge før boligprosjektet ble aktuelt.