En tvistesak mellom Royce Marine AS og Kongsberg Evotec AS er berammet i Sunnmøre tingrett til høsten.

Ifølge domspapirene krever Rolls Royce Marine AS forbud mot salg, markedsføring og produksjon av produkter.

Rolls Royce krever også erstatning for brudd på markedsføringsloven.

Ingen av partene vil kommentere saken over for smp.no.

- Jeg kan bekrefte at vi har stevnet Kongsberg Evotec AS, men jeg vil ikke gå i detaljer om saken, sier kommunikasjonssjef Anette Bonnevie Wollebæk i Rolls Royce Marine AS til smp.no.

- Hvilket, eller hvilke produkt er det snakk om?

- Det har jeg ingen kommentar til nå, sier Anette Bonnevie Wollebæk.

Seismikk og offshore

Kongsberggruppen har omtalt saken i sin årsrapport for 2013.

- Stevning ble mottatt 7. mars 2014 med krav om forbud mot salg, markedsføring og produksjon av diverse produkter til seismikk- og offshoreindustrien, samt krav om erstatning, heter det i årsrapporten.

De skriver også "Kongsberg har foretatt en foreløpig vurdering av saken med eksterne rådgivere og finner at kravene ikke er sannsynliggjort."

Kommunikasjonsansvarlig Johannes Dobson i Kongsberggruppen sier til smp.no at de ikke har noen kommentar ut over det som står i stevningen og årsrapporten.

- Vi forbereder oss til rettsmøtet, sier Johannes Dobson.

Advokatmat

Begge partene har engasjert advokater til tvistesaken som er berammet til å vare i ni dager.

Advokat Anne Marie Sejersted hos advokatfirmaet Haavind er engasjert av Rolls Royce Marine AS. Hun henviser tiil oppdragsgiver for uttalelser.

Ifølge Wollebæk er det dialog mellom partene.