På Sulavegen, som bare er 2,6 kilometer lang, har det vært 23 trafikkulykker i løpet av de siste åtte årene. To har mistet livet.

Overfor finner du et kart som viser ulykkesstedene på den korte strekningen. Klikker du på markørene, får du opp informasjon om blant annet alvorligste skadegrad, dato, tidspunkt og antall skadde for den enkelte hendelsen.

Store personskader

Kartet er basert på tall som Sunnmørsposten har fått tilgang til, og viser at det har vært 23 trafikkulykker fra 2005 til 1. juli 2013.

– Det var to dødsulykker i 2008. Men det har også vært flere alvorlige tilfeller som har ført til store personskader, sier Gitte Beiermann ved Plan- og trafikkseksjonen i Møre og Romsdal.

Som en direkte følge av dette har Statens vegvesen satt ned fartsgrensen fra 80- til 70 kilometer i timen.

– Vi vet at i en møteulykke mellom to personbiler vil du ha stor mulighet til å overleve i 70 km/t. Økes farten med bare ti km/t vil reduseres sannsynligheten for å overleve dramatisk.

Fart og rus

I Møre og Romsdal var 27 prosent av førerne i dødsulykker de siste fem årene ruset. Også i Sula har det vært en av årsakene.

– Flere av ulykkene på strekningen er forbundet med høy fart og rus. Men det er en strekning med mye trafikk, dels på grunn av ferjesambandet. Det kan nok være noen som presser hardere på gasspedalen for å rekke ferja, sier hun.

Ifølge statistikken har flere av ulykkene på strekningen skjedd i veikryss, dette vil Statens vegvesen gjøre noe med.

– Det er flere problematiske kryss, derfor er nytt kryss under planlegging.

Ubehagelig

Jonathan Steinsvik bor på ulykkesstrekningen. Han synes det er en svært skummel vegstrekning.

– Jeg synes det er en skummel og ubehagelig vegstrekning. Det har skjedd altfor mange trafikkulykker her de siste årene, sier Jonathan Steinsvik. Han husker flere alvorlige ulykker på veiene.

– En ulykke jeg husker spesielt godt er hvor en ung kvinne ble lam fra livet og ned.

Steinsvik som bor i Solavågen, forteller at han kjører omvei for å komme hjem, hvis det lar seg gjøre.

– Det er spesielt i et par av kryssene det er spesielt farlig. Der er det sikt på bare noen meter. Derfor kjører jeg ofte omvei for å unngå de mest utsatte kryssene, sier han.

I juli var det to trafikkulykker på bare 14 dager på Solavågseidet. Steinsvik etterlyser oppgradering av veistandarden.

– Dette er en av fylkets mest trafikkerte veger. Jeg synes det er rart at de ikke tenkte på dette da de bygde vegen.

foto
Siden 2005 har to personer mistet livet på den 2,6 kilometer lange veistrekningen. Foto: Alexander Worren